JämLYS - jämställdhetsanalys av din kommun 2014

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

Detta underlag ska ge stöd och inspiration till egna kommunala JämLYS dvs jämställdhetsanalyser. I JämLYS:en finns det korta analyser av nuläget i Västerbotten och förslag på hur kommuner kan arbeta med att införliva dessa mål.

Kontakt