JämLYS - En jämställdhetsanalys av klimatpåverkande konsumtion, livsstil och makt 2014

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
Inget värde angivet
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten visar att det finns skillnader mellan kvinnor som grupp och män som grupp i Västerbottens län vilka påverkar klimatet inom områdena transport, konsumtion och boende. Analysen ska användas som ett verktyg för fortsatta utredningar, projekt och beslut.

Kontakt