Björnlandets nationalpark - en kulturhistorisk analys

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2013

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

Ingen mark saknar en berättelse från våra förfäder. Det är upp till betraktaren att läsa och förstå vad landskapet har att berätta. En dag inser vi djupet i människans närvaro även i en skog med så höga naturvärden som i Björnlandet.

Gudrun Norstedt ger oss nya kunskaper om skogssamisk närvaro på lappskattelanden i trakten, om böndernas bruk av markerna samt tiden då skogsbolagen tog över.

Björnlandets terräng må vara kärv med ibland livsfarliga block och rasmarker men Gudruns kulturhistoriska inventering ökar viljan att tränga in i detta landskap. Där skogen lagrar historien.

Kontakt