Satellitbaserad övervakning av våtmarker

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-0291
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Rapport

Under perioden 2009-2011 utfördes övervakningsarbete i Västerbottens län. Avsikten är att hela landet förutom fjällen ska täckas från norr till söder med ett omdrev på tio år. För analysen används två set av satellitdata, ett från en äldre tidpunkt (främst från 1990 men även 1984, 1986 och 1989) och ett från en senare tidpunkt (främst från 2000 men även 2002 och 2003). Analysen har resulterat i en mängd ytor inom öppen myr där indikationer på förändring finns.

Kontakt