JämLYS - En jämställdhetsanalys av skogssektorn i Västerbotten 2012

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen Västerbotten har tillsammans med Skogstekniska klustret tagit fram denna rapport som syftar till att ge kunskap och fakta om skogssektorn ur ett jämställdhetsperspektiv.

Kontakt