Försurning och kalkning av sjöar och vattendrag i Västerbottens län - Regional åtgärdsplan för 2010-2015

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1652-3229

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 55

Publikationstyp: Strategi

I åtgärdsplanen redovisas hur länets kalkningsverksamhet är anpassad till det nuvarande försurningsläget samt vilka biologiska effekter som uppnåtts sedan kalkningen påbörjades.

I planen föreslås inga dramatiska förändringar av kalkningsprogrammet, vilket beror på att verksamheten successivt anpassats till den minskade försurningen samt att de uppnådda biologiska effekterna generellt är positiva.

Kontakt