JämLYS - En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten 2010

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

JämLYS av näringslivet i Västerbotten har tagits fram på uppdrag av Länsdelegationen i jämställdhet för att sätta fokus på länets arbetsmarknad och näringsliv utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Kontakt