Biologiska metoder för recipientkontrollprogram med tonvikt på gruvindustrin

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2010

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

Denna litteraturstudie har genomförts som ett samverkansprojekt med deltagande och finansiering av såväl gruvindustri som miljömyndigheter.

Kontakt