Lägesrapport 2009 - arbete mot prostitution och människohandel 2009

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

Syftet med denna lägesrapport är att ge en kort beskrivning av delar av det arbete som pågår i Västerbottens län när det gäller att motverka människohandel för sexuella ändamål och prostitution.

Kontakt