Biologisk inventering av havsbottnar kring Örefjärden, Snöan och Bonden.

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2009

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

Havsområdet kring Örefjärden, Snöan och Bonden har inventerats med avseende på bottnarnas vegetation och djurliv. Syftet med inventeringen har varit att ta fram kunskapsunderlag om områdets biologiska karaktäristik inför planerad naturreservatsbildning i området. Inventeringen som utförts under sommaren 2006 och i mindre omfattning under 2007 har fokuserat på grundare bottnar ned till ett djup där fast vegetation kan tänkas förekomma, men även några djupare delar har studerats.

Kontakt