Strategi för skydd och restaurering av sjöar och vattendrag i Västerbottens län

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-977654-2-8

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 124

Publikationstyp: Strategi

Kontakt