Verifiering och justering av GIS-modell för den havslekande harrens (Thymallus thymallus) yngelproduktionsområden i Kvarken

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 9

Publikationstyp: Rapport

 Substansrapport för InterregIIIA-projektet Kvarkenharrens yngelproduktionsområden (IKM3.4-13-06)

Kontakt