14 röster om jämställdhet

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal:

Publikationstyp: Broschyr/folder

Denna skrift har tagits fram med anledning av 25-årsjubileet för regeringens beslut att tillsätta en länsexpert i jämställdhetsfrågor vid länsstyrelserna, som genom stödjande och samordnande insatser skulle regionalisera den nationella jämställdhetspolitiken och dess genomslag i länet. Ett uppdrag som har förändrats och utvidgats över tid.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet har under lång tid varit en profilfråga för Västerbotten i stort och många är de som har bidragit till att jämställdhetsarbetet utvecklats till vad det är idag. För att visa på den breda kunskap och erfarenhet som finns i, eller kommer ifrån, vårt län uppmärksammades några av dessa under 2018/19 i länsstyrelsens nyhetsbrev Aktuellt om jämställdhet under namnet Jämställdhetsprofilen. Vi har nu samlat alla profiler på ett och samma ställe, så att fler får möjligheten att ta del av deras kunskap och erfarenheter samt inspireras att ta kampen för ett jämställt samhälle vidare.

Kontakt