Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Vill du utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn? Du kan söka medel för det.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2019 förfogar länsstyrelserna över 60 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2019

Under 2019 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera:

  • Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Ansök om medel

Länsstyrelsen Västerbotten har 3 829 607 kr att fördela (av dessa utgör 1 319 607 kr återbetalda medel). Medlen kan sökas av kommuner och kommunalförbund.

Länsstyrelsen i Västerbottens län kommer även att, förutom prioriteringsgrunderna ovan, prioritera insatser som stärker kommunernas arbete med mottagande av kvotflyktingar och anhöriginvandrare.

Sista ansökningsdag är den 10 maj 2019.

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Kontakt

Maria Andersson

Integrationsutvecklare