Havsplanering

Just nu pågår arbetet med att ta fram statliga havsplaner för Sverige. Länsstyrelsen stödjer arbetet på regional och kommunal nivå, och handlägger det statliga bidraget till kommunal kust- och havsplanering.

Många intressen ska samsas om havet. Havsplanering är till för att havet ska användas hållbart och effektivt, nu och i framtiden. Den statliga havsplaneringen som pågår just nu leds av Havs- och vattenmyndigheten och omfattar Sveriges tre havsplaneområden: Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken.

Planeringen görs tillsammans med landets 14 kustlänsstyrelser, centrala myndigheter, regionala organ, kustkommuner och bransch- och intresseorganisationer. Regeringen ska fatta beslut om havsplanerna senast 2021.

När havsplanerna är beslutade ska de ge vägledning till myndigheter och kommuner när de planlägger, ger tillstånd och förvaltar havet. Havsplanerna gäller för flera år framåt.

Tidplan för havsplaneringen

Våren 2019: Granskning av förslag till havsplaner 14 mars - 14 juni 2019.

Hösten 2019: Förslag till havsplan lämnas till regeringen som fattar beslut senast 2021.

Aktuellt just nu

Samråden för havsplanerna är nu avslutade och skriftliga synpunkter togs emot fram till och med den 15 augusti 2018. Samråden hölls nationellt, regionalt och med grannländer. 14 mars 2019 påbörjas en granskning om förslagen till havsplaner, efter både avstämning och samråd.

Granskning av havsplaner på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Mer information om samråden finns hos Havs- och vattenmyndighetenlänk till annan webbplats

Kommunernas ansvar för kust- och havs­planering

Det finns många kopplingar mellan den statliga havsplaneringen och kommunala och regionala frågor, till exempel planering, miljö och näringslivsutveckling. Det som händer på land och i kustzonen påverkar havsområdet längre ut, och tvärtom.

Kommunerna ansvarar för översiktsplanering av såväl mark som vatten. För kustkommunernas del omfattar planeringsansvaret även kustvatten och territorialvatten. Därmed har kustkommunerna en nyckelroll i havsplaneringen. I territorialvattnet kommer de statliga havsplanerna och kommunernas översiktsplaner att överlappa. Territorialvatten omfattar 12 nautiska mil ut från kusten.

Länsstyrelsens roll i havsplaneringen

Länsstyrelsen har rollen att stödja och underlätta kommuners och regionala planeringsorgans deltagande i havsplaneringen. Vår uppgift är också att bidra med expertsynpunkter på Havs- och vattenmyndighetens bedömningar av nationella och regionala värden inom länen.

Samarbetet mellan länsstyrelserna samordnas av en länsstyrelse per havsplaneområde:

  • Länsstyrelsen Västernorrland samordnar Bottniska viken.
  • Länsstyrelsen i Kalmar län samordnar Östersjön.
  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län samordnar Västerhavet.

KOMPIS – bidrag till kommunal kust- och havsplanering

Det statliga bidraget KOMPIS finns till för att hjälpa kommuner igång med den fysiska planeringen av kust och hav, och för underlätta möjligheten att bidra i den statliga havsplaneringen. Kommunen söker bidraget hos oss på Länsstyrelsen.

I Västerbottens län har Nordmaling, Robertsfors och Skellefteå kommuner sökt och beviljats KOMPIS-bidrag.

Planeringsunderlag för havsplanering

För att hjälpa till i havsplaneringen har Länsstyrelsen tagit fram en lista över tillgängliga geodata och en lathund för att hitta rätt geodata.

Kommuner har vanligtvis även eget underlag som beskriver havet och skärgårdens utveckling.

Lista över geodata för havsplaneringExcel

Lathund – Tillgång till geodata för havsplaneringPDF

I projektet SeaGIS 2.0 har planeringsunderlag som stödjer finsk och svensk kust- och havsplanering av Kvarkenområdet tagits fram. Projektet finansieras av EU-programmet Botnia Atlantica 2014-2020.

Projektet SeaGIS 2.0 webbplatslänk till annan webbplats

Film om havsplanering

Susanne Gustavsson på Havs- och vattenmyndigheten berättar mer om havsplanering.

Mer information om havsplanering

Havs- och vattenmyndigheten leder arbetet med den statliga havsplaneringen.

Havsplanering på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Havs- och vattenmyndigheten har information om KOMPIS - bidrag till kommuner för planering av kust och hav.

KOMPIS-bidraget på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Boverket har information om kommuners ansvar för fysisk planering och kopplingen till havsplaneringen.

Havsplanering på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt