Överlämna kommunalt beslut

Kommunala beslut som blivit överklagade kan överlämnas till Länsstyrelsen via vår e-tjänst.

När ett kommunalt beslut har överklagats ska beslutet och samtliga dokument som tillhör ärendet överlämnas till Länsstyrelsen. Innan ärendet överlämnas ska en rättidsprövning ha skett av kommunen.

Överlämna beslut i vår e-tjänst

Du kan använda vår e-tjänst för att överlämna överklagat kommunalt beslut.

Observera att ni bara använder denna e-tjänst en gång per överklagat beslut. Finns det kompletteringar eller om det tillkommer ytterligare klagande skickar ni dessa i första hand via e-tjänsten kompletteringar och yttrandenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster alternativt med e-post.

Vilka överklagade beslut kan lämnas över till Länsstyrelsen?

 • Bygglov/marklov/rivningslov
 • Förhandsbesked
 • Föreläggande enligt Plan- och bygglagen
 • Byggsanktionsavgift
 • Miljöbalken
 • Parkeringstillstånd
 • Livsmedelskontroll
 • Lagen om skydd mot olyckor.

Gör så här:

 1. Välj vilken Länsstyrelse som är mottagare samt vilken kommun ärendet gäller.
 2. Ange vilken typ av ärende överklagandet gäller.
 3. Bifoga samtliga dokument som tillhör ärendet:
 • överklagandeskrivelsen
 • kommunens beslut
 • rättidsprövningen
 • eventuella kartor eller ritningar
 • andra bilagor.

De elektroniska dokumenten ska ha filformaten PDF, TIF eller JPG.

Kontakt