Byggnadsminnen

Alla fastighetsägare behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att göra ändringar i ett byggnadsminne. Innan du söker tillstånd ska du ta fram ett åtgärdsprogram som beskriver vilka ändringar eller ingrepp du planerar att göra.

Länsstyrelsen kan skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar genom att förklara dem som byggnadsminnen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen i olika tider. Ett byggnadsminne kan berätta om specifika händelser eller enskilda personers historia.

Länsstyrelsen i samråd med fastighetsägaren beslutar att en byggnad eller annan miljö ska skyddas som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.

Vissa statligt ägda byggnadsminnen beslutar regeringen om.

Statliga byggnadsminnen på Riksantikvarieämbetets webbplatslänk till annan webbplats

Tillstånd att ändra ett byggnadsminne

Exakt vilka åtgärder som kräver tillstånd beror på vad som står i skyddsbestämmelserna för varje byggnadsminne. Ofta behövs ett tillstånd för att

 • riva, flytta, bygga om eller bygga till
 • ändra planlösningen
 • ändra eller göra ingrepp i stommen
 • ändra färgsättning eller ytskikt
 • göra ingrepp i eller ändra exteriören, till exempel byta tak- och fasadmaterial eller fönster och dörrar
 • ändra interiören eller den fasta inredning
 • göra ändringar inom byggnadsminnets skyddsområde

Ansökan

Du ansöker om tillstånd att få ändra i ett byggnadsminne hos Länsstyrelsen. Ansökan ska innehålla ett åtgärdsprogram med fackmässigt gjorda ritningar samt en motivering till ändringen.

I vår vägledning kan du ta del av vad som är viktigt att tänka på inför förändringar, vård och underhåll. Kontakta oss gärna innan du lämnar in din ansökan så kan vi samråda om åtgärderna och om vilket underlag som behövs för en ansökan.

Byggnadsvårdsbidrag

Äger eller förvaltar du ett byggnadsminne kan du söka bidrag från Länsstyrelsen för att vårda eller göra det mer tillgängligt.

Anlita en antikvarisk expert

När Länsstyrelsens beslutar om tillstånd eller bidrag som rör byggnadsminnen ställer vi ofta villkoret att en antikvariskt kunnig person ska följa projektet. Den antikvariska experten ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att

 • följa arbetet, vid behov delta i byggmöten och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport över vilka åtgärder som har gjorts

Föreslå ett byggnadsminne

I Kulturmiljölagen står det att vem som helst kan föreslå att en byggnad eller en miljö ska bli byggnadsminne. Du kan föreslå en byggnadsminnesförklaring genom att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen.

Förslaget på nytt byggnadsminne ska innehålla:

 • uppgifter om vilken fastighet det gäller
 • en beskrivning av byggnaden
 • de omständigheter som gör att du tycker att den bör bli ett byggnadsminne

Byggnadsminnen i Västerbotten

 • Gamla folkskolan, Magistern 1
 • Levar hotell och lusthus, Levar 4:19
 • Dahlbergsgården, Bastutjärn 1:27, 1:28 (fyrkantloge)
 • Rundloge med kornbod, Kvammarnäs 1:9
 • Dalkarlså herrgård (huvudbyggnaden, flygeln med gamla lanthandeln samt lusthuset), Dalkarlså 10:2
 • Före detta tingshuset i Ånäset jämte uthus (arkivbyggnaden), Nybyn 47:1
 • Portbyggnaden på Bygdeborg, Skinnarbyn 5:12
 • Tullgården i Ratan, Ratahamn 1:3
 • Mareografen i Ratan, Ratahamn 1:3
 • Anderstorps gård, Anderstorpsgården 3
 • Byske kyrkstad, Byske 7:2
 • Drängsmarks vatten- och ångsåg, Samfälld mark till Drängsmarks by
 • Finnfors gamla kraftstation, Granfors 1:8
 • Garveriet med garvarbostad i Hembyn, Bursiljum 1:20
 • Gåsörens fyrplats, Gåsören 1:2
 • Hulda Jonssons fotoateljé i Burträsk, Burträsks-gammelbyn 102:5
 • Jörns stationshus, Västra Jörnsmarken 1:28
 • Lejonströmsbron över Skellefteälven mellan Prästbordet och Sunnanå
 • Långlogen, Sörböle 2:2
 • Majorsbostället Nyborg, Skellefteå 4:1
 • Markstedtska gården, Falken 5
 • Missenträsk bönhusmiljö, Missenträsk 2:21
 • Nybygget Rismyrliden, Skellefteå-Rismyrliden 1:2, 1:1
 • Repslageriet i Kåge, Storkåge 12:24
 • Rijfska gården, Kusmark 16:3
 • Skellefteå kyrkstad
 • Strömsholms herrgård, Bureå 8:32
 • Södra gathuset, Ekorren 4
 • Åbacka pavilljong, Bureå 7:40
 • Östra och västra gathusen, Haren 9
 • Kronolägenheten Zakrisbo, Sorseleskogen 1:1
 • Före detta järnvägshotellet, Kulturen 2
 • Angården, Angården 1
 • Arbetarbostad nr 114 på Västerbacken, Holmsund, Västerbacken 1
 • Arbetarbostäder på Västerbacken i Holmsund, Strandberget 1, Västerbacken 2
 • Baggböle herrgård, Baggböle 3:30
 • Bostadshuset vid Kungsgatan, Vidar 3
 • Brogård 1, Brogård 1
 • Brukskyrkan, arbetarbostaden och bruksmagasinet i Hörnefors, Hörneå 70:1, Hörneå 70:2 och Hörneå 8:739
 • Böle boställe, Bölegård 5
 • Domherren 9, Domherren 9
 • Frälsningsarméns samlingslokal, Ymer 2
 • Färgaren 1, Färgaren 1
 • Före detta I 20:s etablissement, Stadsliden 3:10
 • Före detta Lärarhögskolan, Hugin 3
 • Gamla bankhuset, "Smörasken", Vikingen 2
 • Gamla lasarettet, träpaviljongen och stenpaviljongen, Sandåkern 3
 • Gamla slöjdskolan, Slöjdaren 3
 • Gamla telegrafbyggnaden, Höder 7
 • Gamla Tullmagasinet, Brage 6
 • Handelsbanken, Ägir 7
 • Hantverkshuset, Ägir 12
 • Hovrättsbyggnaden, Läraren 1
 • Klabböle kraftverk, Klabböle 15:1, 3:9
 • Kägelbanan på Norrbyskär, Norrbyn 4:20
 • Moritzska gården, Härmod 1
 • Norrfors herrgård, Norrfors 6:23
 • Ringstrandska villan, Tyr 1
 • Ripan 1, Ripan 1
 • Ripan 3, Ripan 3
 • Scharinska villan och den så kallade trädgårdsmästarbostaden, Härmod 9
 • Seminariet för huslig utbildning, Hugin 2
 • Slöjdaren 2, Slöjdaren 2
 • Sparbankshuset, Odin 3
 • Tegsgården, Backsvalan 5
 • von Ahnska magasinet, Vikingen 3
 • Umeå stationshus, Umeå 3:1
 • Affärs- och bostadshuset, Skollägdan 11
 • Oräddska gården (Norgefarargården), Klimpfjäll 1:73
 • Ricklundgården, Saxnäs 3:1
 • Gamla Tingshuset, Kyrkoherden 1
 • Åströmska gården, Degerfors 1:14
 • Fem byggnader på Vännäs läger, Vännäs 50:30
 • Vännäs läger, Missions- och ungdomshemmet Fridhem, Fridhem 1
 • Vännäs stationshus, Vännäs 51:7
 • Länsmansgården, Gäddan 1
 • Torvsjö kvarnar, Torvsjö S:1
 • Åsele bryggeri, Bryggaren 1

Kontakt