Utbildning och stöd

Länsstyrelsen erbjuder utbildning och övning för dem som arbetar med krisberedskap och skydd mot olyckor i länet.

Länsstyrelsen utbildar och övar med ansvariga aktörer inom krisberedskap och skydd mot olyckor i länet. Det gör vi för att samhället ska ha en god förmåga att hantera stora olyckor och kriser i länet.

Övningarna och utbildningarna kan ske inom länet, men även aktörer utanför länet kan delta. Ibland deltar vi även i utbildningar som anordnas av andra. 

Västerbotten: Länsstyrelsen samordnar länets arbetsgrupp för utbildning och övning
inom ramen för länets överenskommelse om samverkan. Arbetsgruppen ansvarar för att hålla en långsiktig regional utbildnings- och övningsplan.

Tidigare övningar och utbildningar

De senaste åren har Länsstyrelsen bland annat arrangerat seminarieövningar på
teman som epizooti och dammhaveri. Regionala samverkansövningar har genomförts med scenarion som kärnteknisk olycka och dammhaveri.

Länsstyrelsen arrangerar årligen ett träningstillfälle som vi kallar för ”Holger” för länets krisberedskapsaktörer. Syftet med Holger är att stärka länets förmåga att samverka genom att under två dagar ge länets aktörer tillfälle att tillsammans träna på de moment som ingår i den övergripande arbetsgången under en samhällsstörning enligt länetsöverenskommelse om samverkan.

Länsstyrelsen ansvarar också för att arrangera regionala samverkanskurser.

Dokumentation från tidigare kurser finns tillgängliga för länets aktörer i WISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt