Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Västerbottens åtgärdsprogram för hållbar utveckling

I Hållbara Västerbotten – åtgärdsprogram med miljömålen i sikte 2019-2025 finns 122 olika åtgärdsförslag som alla bidrar till att uppnå våra miljömål. Programmet är riktat mot kommuner, kommunala bolag, myndigheter, företag, organisationer, föreningar och näringsliv i Västerbotten. Åtgärderna som finns att välja bland är uppdelade i kategorierna Hållbar konsumtion, livsstil och hälsa, Hållbar samhällsplanering samt hållbart byggande och förvaltande, Hållbart resande och energieffektiva transporter, Hållbara natur- och kulturmiljöer, samt Hållbara vatten.

Åtgärdsprogram – med miljömålen i sikte 2019-2025

I nyhetsbrevet Hållbara Västerbotten delas information om miljömålsarbetet i Västerbotten där du kan läsa om goda exempel på insatser för miljön samt matnyttiga tips om vad som är aktuellt kring miljöarbete i länet.

Prenumerera på miljömålsbrevet Hållbara Västerbottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För övriga frågor kring åtgärdsprogrammet för miljömålen, kontakta:
agp.vasterbotten@lansstyrelsen.se

Kontakt

Lotta Ström

Handläggare

Marie Vallin

Handläggare