Demokratin 100 år

År 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Införandet av den allmänna och lika rösträtten utgör den viktigaste politiska reformen under 1900-talet och ses som demokratins definitiva genombrott i Sverige.

"Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati"

Under 2020 och 2021 genomför regeringen en nationell kraftsamling "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati" för en levande och uthållig demokrati för framtiden. Med detta som grund tillsattes 2018 Kommittén Demokratin 100 år.

Året 2021 som kommer att präglas av olika insatser och arbete för demokrati i hela länet.

Demokratin 100 år på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen samt representanter för flera av länets kommuner och Umeå universitet har undertecknat Deklaration för en stark demokrati. Undertecknandet är ett sätt att uppmärksamma och kraftsamla demokratiarbetet i Västerbotten. I och med att Länsstyrelsen undertecknat deklarationen ansluter myndigheten och de övriga aktörerna till ett pågående arbete för en ökad delaktighet och kännedom om det demokratiska systemet.

Kommittén Demokratin 100 år

Den av regeringen utsedda Kommittén Demokratin 100 år har fått i uppdrag att under åren 2018 – 2021 planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Insatserna samlas under rubriken Vår demokrati – värd att värna varje dag. Insatserna ska bidra till ökad delaktighet, förankring och motståndskraft i demokratin.

Insatserna och aktiviteterna ska planeras och genomföras i nära samarbete med relevanta aktörer som arbetar med demokratifrågor. Kommittén ska uppmuntra en bredd av aktörer i hela landet att delta, såsom skolväsendet, civila samhället, myndigheter och kommuner.

Kommittén Demokratin 100 år leds av Peter Örn.

Kommittén Demokratin 100 år Länk till annan webbplats.

Kontakt