Kampanjen Bry Dig

Här kan du ladda ner informationsmaterial för spridning.

Om Bry dig

Kampanjen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten, Umeå kommun, Skellefteå kommun, Centrum mot våld Umeå och Centrum mot våld Skellefteå. Syftet är att uppmana till engagemang, öppna upp för dialog och visa att det går att göra skillnad genom att agera på tidiga tecken som kontroll och hot.

Såhär kan du använda kampanjen:

  • Ladda ner och skriv ut kampanjens affischer och sätt upp på anslagstavlor i väntrum (på hälsocentraler eller ungdomsmottagningar) eller på lokala anslagstavlor.
  • Visa filmerna på informationsskärmar i förslagsvis kommunhus, på lokala matvarubutiker, Folkets Hus, Bibliotek, lokala biografer eller i väntrum.
  • Filmerna kan också visas på arbetsplatsträffar, i värdegrundsgrupper eller liknande sammanhang och fungera som utgångspunkt i samtal om mäns våld mot kvinnor i nära relationer.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Affischer Bry Dig.zipZip, 6.5 MB. 6.5 MB 2020-11-17 11.47
Logotyper Bry Dig.zipZip, 209.5 kB. 209.5 kB 2020-11-11 10.42

Kontakt