Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Vill du utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn? Du kan söka medel för det.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2020 förfogar länsstyrelserna över 60 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2020

Under 2020 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera:

  • Insatser som syftar till att utveckla boendelösningar för mottagande av nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd med anledning av studier på gymnasial nivå
  • Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Söka medel


Länsstyrelsen i Västerbottens län disponerar 2 317 094 kronor att fördela i länet under 2020. Utlysningen öppnar den 14 februari och ansökan om medel ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 6 maj.

Länsstyrelsen i Västerbottens län kommer, utöver de nationella prioriteringarna, även att prioritera insatser som går i linje med den regionala utvecklingsstrategin för integration i Västerbotten och/eller verkar för digitala samverkanslösningar.

Ansökningshandlingar skickas digitalt till vasterbotten@lansstyrelsen.se

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Skicka redovisningen

Kontakt