Ansökan om markupplåtelse

Här ansöker du om att sätta upp en byggnad eller anläggning på statens mark ovan odlingsgränsen.

Jag ansöker om * (obligatorisk)
Jag ansöker omAnsökan gäller * (obligatorisk)
Ansökan gäller


Dina person- och kontaktuppgifter
Dina person- och kontaktuppgifterFaktureringsadress (om annan än kontaktuppgiften)
Faktureringsadress (om annan än kontaktuppgiften)

Uppgifter om arrendeplatsen


Uppge koordinatsystem, till exempel Sweref99, RT90.

Ange i kvadratmeter.


Om nybyggnationen/förändringen av arrendetBilagor
Bilagor kan laddas upp i anmälan, e-postas till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller skickas till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå. Ange "Ansökan om markupplåtelse" som referens.
Ange vilka filer du laddar upp i webbformuläret. * (obligatorisk)
Ange vilka filer du laddar upp i webbformuläret.
Läget i förhållande till annan bebyggelse, väg och strand ska framgå. Avstånd ska anges i meter.

Skicka ärendets bilagor till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå.

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Kontakt