Stöd till bostäder för äldre

Vill du bygga eller renovera bostäder för äldre personer? Då kan du ansöka om stöd för det.

Om du ska bygga nya eller bygga om bostäder för äldre personer kan du få stöd som täcker en del av byggkostnaden. Stödet till bostäder för äldre personer gäller både särskilda boendeformer för äldre och hyresbostäder för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden. Du kan också få stöd för så kallade anpassningsåtgärder, till exempel anpassningar av entréer, trapphus eller tvättstugor i hyresbostäder eller bostadsrätter. Anpassningarna ska hjälpa till att förbättra boendet för äldre personer som vill bo kvar.

Ansök om stöd till bostäder för äldre personer

Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen och beslutar om stöd, men du ansöker hos Boverket.

Du kan även ansöka genom att fylla i en ansökningsblankett som du hittar på Boverkets webbplats. Skriv ut blanketten, skriv under och skicka till länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Observera att företag och organisationer först behöver registrera en fullmakt hos Boverket för att kunna använda e-tjänsten. Det gör du på Boverkets webbplats.

Nödvändiga behörighetshandlingar ska också bifogas till ansökan om stöd.

Fullmakt för organisationer som söker stöd för äldrebostäder på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vem kan få stöd?

Exempelvis allmännyttiga bostadsföretag, byggföretag, bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare kan ansöka och få stöd till bostäder för äldre.

Vad kan du få stöd för?

Stöd får ges för:

  1. ny- eller ombyggnad av hyresbostäder som har särskilda boendeformer som avses i socialtjänstlagen (kapitel 5, paragraf 5)
  2. ny- eller ombyggnad av hyresbostäder för äldre personer på den ordinarie bostadsmarknaden, eller
  3. anpassning av gemensamma utrymmen i eller i anslutning till byggnad som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.

Bostadsrättsföreningar kan endast söka stöd för anpassningsåtgärder.

Villkor för att få stöd

Följande villkor måste uppfyllas för att kunna få stöd:

  • Ansökan måste ha lämnats in senast sex månader efter att byggnadsprojektet har påbörjats.
  • Byggnadsprojektet måste färdigställas inom två år från dagen för påbörjandet. Om det finns särskilda skäl kan Länsstyrelsen göra undantag från det kravet.
  • För bygglovspliktiga arbeten ska det finnas bygglov som har trätt i kraft.
  • Övriga krav som framgår av förordningen om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer.

Vad händer efter att du har ansökt om stöd?

Länsstyrelsen handlägger ansökningarna i den turordning de kommer in till oss. Saknas något i din ansökan blir du kontaktad för en komplettering.

Om din ansökan beviljas stöd

Om din ansökan beviljas får du ett beslut om stöd som innehåller det preliminära stödbeloppet samt vilka villkor som projektet ska uppfylla. När ditt projekt är färdigt ska du ansöka om utbetalning av stödet.

Meddela Länsstyrelsen om ändringar

Meddela Länsstyrelsen om ditt projekt ändras så att uppgifterna i ditt ärende alltid är aktuella.

Ansökan om utbetalning

Du behöver ansöka om utbetalning av stöd senast sex månader efter att projektet har färdigställts. Om ditt projekt är färdigställt innan beslut om stöd behöver du ansöka om utbetalning inom två månader från beslutet om stöd. Hur du ansöker om utbetalning beror på hur du har ansökt om stöd.

Om du har ansökt om stöd på pappersblankett

Blanketten för utbetalning är bifogad till det beslut om stöd som Länsstyrelsen skickat till dig.

Om du har ansökt via Boverkets e-tjänst

Beslutet om stöd finns i e-tjänsten och där finns även en länk till begäran om utbetalning.

Skicka ansökan

Om du skickar in din ansökan per post, skicka ansökan till:

Länsstyrelsen Västerbotten
Samhällsutvecklingsenheten
901 86 Umeå

Kontakt