Begär övertagande av arrende

Här begär du om att överta ett arrende.

Ansökan gäller * (obligatorisk)
Ansökan gäller






Dina person- och kontaktuppgifter
Dina person- och kontaktuppgifter







Uppgifter om arrendeplatsen


Uppge koordinatsystem, till exempel Sweref99, RT90.


Uppgifter om tidigare arrendator
Uppgifter om tidigare arrendator







Bilagor
Bilagor ska e-postas till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller skickas till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå. Ange "Begäran om att överta arrende" som referens.
Ange vilka filer du kommer skicka till oss. * (obligatorisk)
Ange vilka filer du kommer skicka till oss.





Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss