Ansökan om tillstånd för ingrepp i fornlämning

Ska du göra ett ingrepp i en fornlämning behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Uppgifter om sökande

Ange om du ansöker som företag.Uppgifter om ombud
Uppgifter om ombudAdministrativa uppgifterBeskrivning av planerad verksamhetKarta över området måste bifogas ansökan. Ange om du laddar upp kartan i detta formulär eller skickar det per e-post/post. * (obligatorisk)
Karta över området måste bifogas ansökan. Ange om du laddar upp kartan i detta formulär eller skickar det per e-post/post.Skickar du kartan per post, skickat till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå. Ange "Bilaga till ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning".


Kontakt