Ansök om bidrag till värdefulla kulturmiljöer

Du kan ansöka om bidrag till att vårda eller tillgängliggöra värdefulla kulturmiljöer.

Innan du påbörjar ansökan, kontakta Länsstyrelsen för att diskutera ärendet. * (obligatorisk)
Innan du påbörjar ansökan, kontakta Länsstyrelsen för att diskutera ärendet.


Objekt
Beskrivning av objektet. Du ska även bifoga en separat beskrivning av ansökan med detaljerad kostnadsberäkning, se nedan.Skyddsstatus
Skyddsstatus


SökandeSökande är även bidragsmottagare * (obligatorisk)
Sökande är även bidragsmottagare

Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas * (obligatorisk)
Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas


Moms
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser?Finansiering
Finns F-skattesedel för åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
Finns F-skattesedel för åtgärder ansökan avser?Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden? * (obligatorisk)
Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden?


Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna? * (obligatorisk)
Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna?


Om Ja: Ange vilket/vilka stöd som har sökts


Bilagor som bifogas ansökan:
Bilagor som bifogas ansökan:

Kontakt