Ansök om bidrag till värdefulla kulturmiljöer

Du kan ansöka om bidrag till att vårda eller tillgängliggöra värdefulla kulturmiljöer.

Ta kontakt med Länsstyrelsens handläggare Helena Wikberg helena.wikberg@lansstyrelsen.se , telefon 010-225 45 25 innan du fyller i ansökan.


Objekt
Beskrivning av objektet. Du ska även bifoga en separat beskrivning av ansökan med detaljerad kostnadsberäkning, se nedan.Skyddsstatus
Skyddsstatus


SökandeSökande är även bidragsmottagare * (obligatorisk)
Sökande är även bidragsmottagare

Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas * (obligatorisk)
Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas


Moms
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser?Finansiering
Finns F-skattesedel för åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
Finns F-skattesedel för åtgärder ansökan avser?Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden? * (obligatorisk)
Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden?


Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna? * (obligatorisk)
Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna?


Om Ja: Ange vilket/vilka stöd som har sökts


Bilagor som bifogas ansökan:
Bilagor som bifogas ansökan:

Kontakt