Provtagning för covid-19 inom samhällsviktig verksamhet

För att personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och som har symptom på covid-19 snabbt ska kunna återgå till arbete skapas förutsättningar för en bred provtagning för att utesluta smitta. Regionen utför provtagningen i länet och Länsstyrelsen stödjer i kommunikationen om vilka som ingår i samhällsviktig verksamhet.

Koder för provtagning i Västerbotten

Koder över samhällsviktig verksamhet i Västerbotten (Excelfil)Excel
Uppdaterad 2021-03-25 klockan 17.56

För frågor om vilken kod en yrkeskategori tillhör kan du vända dig till Länsstyrelsen på 0738-41 59 85 mellan klockan 9.00–15.00 på helgfria vardagar.

Region Västerbotten ansvarar för information som beskriver hur provtagning går till och var den sker.

Egenprovtagning för personal inom vård, omsorg och annan samhällsviktig verksamhet på Region Västerbottens webbplatslänk till annan webbplats

Provtagning inom ramen för smittspårning

Om någon på arbetsplatsen bekräftats med covid-19 beslutar smittspårare vid Vårdhygien eller Smittskydd om förhållningsregler och provtagning för andra medarbetare. Observera att chef/arbetsledare inte själv kan fatta beslut om vilka på en arbetsplats som ska provtas inom ramen för smittspårning.

Det är Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som i samråd med Sveriges kommuner och regioner (SKR) skapat förutsättningarna för en bred provtagning av personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet.

Verksamheter som är samhällsviktiga

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har nationellt identifierat vilka yrkesgrupper som ingår i samhällsviktig verksamhet. Vilka verksamheter som är samhällsviktiga kan dock skilja sig åt mellan regionerna.

Det är respektive arbetsgivare som avgör om en verksamhet är samhällsviktig eller inte utifrån MSB:s lista på yrkesgrupper.

Samhällsviktig verksamhet vid nationell testning av covid-19 på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplatslänk till annan webbplats

Uppdraget om utökad testning i Sverige

Testning av personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet är en del av regeringens uppdrag att utöka kapaciteten för provtagning av covid-19 i Sverige. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell strategi för den utökade provtagningen och laboratorieanalysen av covid-19.

Förutom testning av personer inom samhällsviktig verksamhet testas också patienter, individer som tillhör riskgrupp, boende inom omsorg och institutioner och personal inom sjukvård och omsorg.

Kontakt