Provtagning för covid-19 inom samhällsviktig verksamhet

För att personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och som har symptom på covid-19 snabbt ska kunna återgå till arbete skapas förutsättningar för en bred provtagning för att utesluta smitta. Regionen utför provtagningen i länet och Länsstyrelsen stödjer i kommunikationen om vilka som ingår i samhällsviktig verksamhet.

Samhällsviktig verksamhet i Västerbotten

Du som arbetar inom samhällsviktig verksamhet behöver inte längre lämna en arbetsplatskod tillsammans med ditt prov för covid-19. Personal inom omsorg och hälso- och sjukvård omfattas inte av detta utan fortsätter att lämna en särskild arbetsplatskod i samband med prov .
Uppdaterat 2021-04-23 kl. 11.00

På 1177.se kan du läsa mer om var du hämtar och lämnar prov och hur du genomför egenprovtagning. Där kan du läsa om vad som gäller medan du väntar på svar.

Egenprovtagning för covid-19 i Västerbotten - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Provtagning inom ramen för smittspårning

Om någon på arbetsplatsen bekräftats med covid-19 beslutar smittspårare vid Vårdhygien eller Smittskydd om förhållningsregler och provtagning för andra medarbetare. Observera att chef/arbetsledare inte själv kan fatta beslut om vilka på en arbetsplats som ska provtas inom ramen för smittspårning.

Uppdraget om utökad testning i Sverige

Testning av personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet är en del av regeringens uppdrag att utöka kapaciteten för provtagning av covid-19 i Sverige. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell strategi för den utökade provtagningen och laboratorieanalysen av covid-19.

Förutom testning av personer inom samhällsviktig verksamhet testas också patienter, individer som tillhör riskgrupp, boende inom omsorg och institutioner och personal inom sjukvård och omsorg.

Kontakt