Information om coronaviruset - covid-19

Folkhälsomyndigheten har tagit fram föreskrifter och allmänna råd Länk till annan webbplats. med anledning av smittspridningen av covid-19.

Dina skyldigheter

Alla har ett personligt ansvar att följa rekommendationerna. Du är enligt smittskyddslagen skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Rådet om att undvika trängsel och hålla avstånd fortsätter att gälla. Utifrån de scenarier som Folkhälsomyndigheten tagit fram och regeringens planer har anpassning av smittskyddsåtgärder inletts stegvis.

Följ de allmänna råden för fortsatt minskad smittspridning:

Stanna hemma vid symtom

Umgås smittsäkert

 • Umgås helst utomhus och i mindre grupper.
 • Håll avstånd och undvik särskilt att vara nära andra längre tid i små utrymmen.

Undvik trängsel

 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik, om det är trängsel.

Res smittsäkert

 • Undvik kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Arbeta hemifrån så ofta du kan

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Håll en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Var försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

 • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt Länk till annan webbplats..
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner.
 • Om du haft covid-19 under våren är det inte säkert att du fortfarande har en mindre risk att smittas och att smitta andra.

Vaccination mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Region Västerbotten informerar om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Covidbevis ska underlätta vid resor

EU:s digitala Covidbevis (tidigare Gröna bevis) är en kostnadsfri e-tjänst där du kan få ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19.

Om covidbevis på covidbevis.se Länk till annan webbplats.

Var källkritisk

Det är viktigt att du agerar utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.

Att tänka på när du bedömer information på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats Länk till annan webbplats.

Information från svenska myndigheter och var du kan få stöd

Kan du inte själv hitta information via webben kan du ringa 113 13, Sveriges nationella informationsnummer vid olyckor och kriser. Hit kan du till exempel vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

Det här gör Länsstyrelsen

Länsstyrelsen samverkar med länets krisberedskapsaktörer. Vi arbetar tillsammans för att bromsa smittan i Västerbotten. Vårt mål är att på lång sikt skapa uthållighet i samhället.

Länsstyrelsens arbete och uppdrag med anledning av covid-19

Kontakt