Information om coronaviruset - covid-19

På grund av hög smittspridning av covid-19 har Västerbottens län skärpta rekommendationer fram till den 9 maj. De regionala rekommendationerna är en förstärkning av de nationella råden.

För alla i Västerbotten

Alla har ett personligt ansvar att följa rekommendationerna. Du är enligt smittskyddslagen skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

För alla i Västerbotten

 • Umgås med få människor
  Du kan umgås med personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din närmaste krets, bör du och den du träffar hålla fysiskt avstånd. Umgås helst utomhus och tänk på att hålla avstånd även där.
 • Undvik platser om det är risk för trängsel.
  Det kan vara exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker. Handla på tider när få andra personer finns i butiken. Du bör vistas i butiken så kort tid som möjligt och handla helst ensam.
 • Fortsätt att arbeta hemifrån så ofta du kan.
  Kan du inte jobba hemifrån så bör du undvika trängsel, hålla avstånd och träffa så få personer som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har luftvägssymtom eller andra tecken på covid-19länk till annan webbplats,länk till annan webbplats även lindriga – stanna hemma.
 • Gör inga onödiga resor
  Du som vistas i Västerbotten ska inte göra onödiga resor varken inom som utom regionen. Om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Var noga med att du kan ta dig hem på ett säkert sätt om du skulle få symtom.
 • Använd munskydd i kollektivtrafiken.
  Är du född 2004 eller tidigare bör du alltid använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken. Det gäller alla tider på dygnet och så länge som det finns en utbredd spridning i Västerbotten.
 • Använd engångsmunskydd i inomhusmiljö.
  Om du inte kan undvika nära kontakt med andra och du träffar personer utanför din närmaste krets ska du använda munskydd. Men munskydd ersätter inte regeln om att undvika nära kontakt och att hålla avstånd i alla situationer där det går. I förskola, grund- och gymnasieskola gäller fortfarande att munskydd bara rekommenderas i de specifika situationer då vuxna inte kan hålla avstånd.

Barn bör stanna hemma när någon i familjen väntar på provsvar

Alla barn i ett hushåll bör stanna hemma om vårdnadshavare eller syskon väntar på provsvar för covid-19. Det gäller barn från förskola till gymnasieskola. Det gäller även yngre barn med symtom som inte provtas och familjen har varit i kontakt med någon med misstänkt covid-19.

Region Västerbotten informerar om vad du ska göra om du bor med någon som har symtom eller väntar på provsvarlänk till annan webbplats.

Gymnasieskolor i kommunerna rekommenderas att fortsätta sin regelbundna dialog med smittskyddsenheten och att ta beslut om fjärr- och distansundervisning utifrån den lokala smittspridningen..

Jobbar du vid eller har uppdrag i en verksamhet där det bedöms pågå ett större utbrott rekommenderas du att minimera möten med andra människor än de du bor med.

Du som arbetar på en sådan arbetsplats rekommenderas att:

 • Undvika att visas ute i samhället utöver arbetet.
  Det handlar exempelvis om att besöka affärer, caféer, barer, restauranger och fritidsaktiviteter inomhus.
 • I första hand ta hjälp med att handla livsmedel och nödvändiga läkemedel och inte åka själv.

Bor du med någon som arbetar på en sådan arbetsplats gäller samma rekommendationer men du kan gå till arbete eller skola som vanligt. Barn födda 2005 och senare kan delta i fritidsaktiviteter inomhus.

Har du blivit frisk efter covid-19 under det senaste halvåret gäller inte denna rekommendation.

Nationella förbud, råd och rekommendationer

Kom ihåg att också fortsätta följa de nationella råden:

Sammanställning av de nationella förbud och de råd och rekommendationer som gäller nu på Krisinformations webbplatslänk till annan webbplats

Information från svenska myndigheter och var du kan få stöd

Kan du inte själv hitta information via webben kan du ringa 113 13, Sveriges nationella informationsnummer vid olyckor och kriser. Hit kan du till exempel vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

Var källkritisk

Det är viktigt att du agerar utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information.

Att tänka på när du bedömer information på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplatslänk till annan webbplats

Det här gör Länsstyrelsen

Länsstyrelsen samverkar med länets krisberedskapsaktörer. Vi arbetar tillsammans för att bromsa smittan i Västerbotten. Vårt mål är att på lång sikt skapa uthållighet i samhället.

Länsstyrelsens arbete och uppdrag med anledning av covid-19

Kontakt