Bidra med skyddsutrustning till vården

Just nu råder brist på skyddsutrustning i Västerbotten såväl som i resten av landet. Har du eller ditt företag möjlighet att på något sätt stödja arbetet med att ta fram skyddsutrustning? Så här gör du för att bidra.

Har du eller ditt företag möjlighet att hjälpa till är vi tacksamma om du besvarar dessa frågor och kontaktar oss.

 • Vad kan ert företag hjälpa till med?
 • Vilka volymer är möjliga?
 • Hur snabbt kan ni komma igång och vilken uthållighet finns?
 • Vilka kontaktvägar kan vi förmedla?

Uppgifterna skickas till Umeå kommuns upphandlingsbyrå som arbetar på uppdrag av hela länet.

Mejla ditt erbjudande

För att vi ska kunna sammanställa och ta ställning till din information ber vi dig e-posta följande uppgifter:

 • företagsnamn och kontaktuppgifter
 • priser
 • leveranstid och volymer
 • produktblad
 • foton
 • certifikat (om sådant finns)
 • referens till eventuellt tidigare kund (exempelvis annan region)

Skicka uppgifterna direkt till Umeå kommuns upphandlingsbyrå via e-post:

upphandlingsbyran@umea.se

För frågor kan du vända dig till:

Pia Wangbergh
Upphandlingsbyrån Umeå kommun
Telefon 090-16 15 65
E-post till Pia Wangberg

Upphandlingsbyrån kommer kontakta dig eller ditt företag för upphandlingar/beställningar.

Utrustning som efterfrågas

Nedanstående lista över utrustningsbehov kommer att uppdateras löpande allt eftersom behov tillkommer eller avtar.

Mer information om vilka regler som gäller nu kan du läsa på Kemikalieinspektionens webbplats.

Vanliga frågor från företag om desinfektionsmedel och coronavirus på Kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Mer information om vilka regler som gäller nu kan du läsa på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Smittrisker (AFS 2018:4) på Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Skyddsförkläde eller alternativ till skyddsrock ska täcka arbetskläderna och kunna tas av på ett säkert sätt.

De ska kunna dras av framåt utan att behöva röra ryggsidan eller dra något över huvudet.

Skyddsrocken ska ha lång ärm och vätskeavvisande. Den ska täcka arbetskläder och kunna tas av på ett säkert sätt.

Den ska vara tillräckligt långa och ärmarna bör ha ”tumgrepp” så de kan fixeras in under skyddshandskar.

Det ska vara en hel framsida med öppning vid ryggen. Den ska kunna dras av, vrängas ut och in, framåt samtidigt som man tar av skyddshandskar. Fästet i ryggen måste kunna dras isär lätt. Inget ska behöva dras över huvudet.

 • Andningsskydd FFP3 och FFP2.
 • Andningsskydd Sundströms halvmask SR100 och helmask SR200 med filter Partikelfilter P3 R.

Munskydd klass II och II R

Klordukar till städning samt till torkning av ytor

Observera att det är verksamhetsutövarens ansvar att säkerställa att man har de tillstånd som behövs och ifall man har frågor så ska man vända sig till sin tillsynsmyndighet, vanligtvis kommunen eller Länsstyrelsen

Nya direktiv för CE märkning

Den 25 mars meddelade Arbetsmiljöverket att en arbetsgivare som använder icke CE-märkt skyddsutrustning inte kommer få någon sanktionsavgift. Skyddsutrustningen ska vara säker och ge ett ändamålsenligt skydd. Arbetsgivaren har ansvaret för att den utrustning som används inte ger en falsk trygghet. Därmed måste varje arbetsgivare själva ta ställning till sina egna inköp.

Inga sanktionsavgifter på grund av skyddsutrustning på Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens samordningsansvar

Länsstyrelsen har ett geografiskt områdesansvar för Västerbotten vid kriser eller samhällsstörningar. Det gäller bland annat att samordning och stöd i att fördela länets samlade resurser samt fungera som kontakt mot nationella myndigheter och regering.

Länsstyrelsens arbete med krisberedskap

Kontakt