Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt föräldrabalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.
  • förse handlingar med apostille (en auktoriserad stämpel som intygar att en signatur på handlingen är äkta).

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Notarius publicus i Västerbotten

Lycksele kommun

Advokat Mikael Stenman
AdvokatTeamet, Borgaregatan 11, Lycksele
Telefon 0950-266 00

Christer Normark (biträdande notarius publicus)
Jägmästaregatan 1, Lycksele
Telefon 076-103 10 84
normark.christer@gmail.com

Skellefteå kommun

Advokat Fredrik Elveros
Elveros Advokatbyrå AB, Lasarettsvägen 19, Skellefteå
Telefon 0730-64 83 82
fredrik@elveros.se

Umeå kommun

Advokat Anders Johnsson
Ahlgrens Advokatbyrå, Renmarkstorget 8, Umeå
Telefon 090-77 83 10
info@ahlgrens.nu

Advokat Christer Ärlestig (biträdande notarius publicus)
Ahlgrens Advokatbyrå, Renmarkstorget 8, Umeå.
Telefon 090-77 83 10
info@ahlgrens.nu

Kontakt

Moa Garpebring

Länsjurist

Per Lundström

Länsjurist