Säljakt

Naturvårdsverket beslutar om skyddsjakt på gråsäl och vikaresäl. Inom vissa områden kan jakten vara begränsad.

Det är Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten som delar ansvaret för sälförvaltningen. På Naturvårdsverkets webbplats finns information om tilldelning, hur du rapporterar fälld säl och provtagning.

Säljakt från Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Jakträtt

Skyddsjakten får bedrivas av den som har jakträtt eller jakträttshavarens godkännande i området innanför territorialvatten-gränsen i Västerbotten. Inom det området finns skyddade områden såsom naturreservat där jakten kan vara begränsad.

Jaktområde

Beträdandeförbud

Jaktförbud

SkellefteåSkötgrynnan


Hela året
HolmöarnaMalbådan

15/4 - 15/8


Nörd-Slokisögern

15/4 - 15/8


Sör-Slokisögern

15/4 - 15/8


Gräsögern - Lillklinthällorna

15/4 - 15/8


Malgrundskallen

15/4 - 15/8

KronörenLillbådan

15/4 - 15/8

Örefjärden-SnöansskärgårdenBonden

15/4 - 15/8

15/4 - 15/8

Sydvästbrotten

15/4 - 15/8

15/4 - 15/8

Tuvan

15/4 - 15/8

15/4 - 15/8

Gråskär

15/4 - 15/8


Målkläppen

15/4 - 15/8


V. Fjärdhällorna

15/4 - 15/8


Lördagshällan


15/4 - 16/6

Yttre Järnäsgrundet


15/4 - 16/6
Bjuren


Hela året
Umeälvens deltaVästerfjärden norr

1/4 - 15/8


Stora Tuvan

1/4 - 15/8


Flisbergsgrundet öster

1/4 - 15/8


Kontakt

Lars Dahlberg

Jaktfrågor

Erik Lindberg

Jaktfrågor

Ellinor Sahlén

Jaktfrågor