Säljakt

Naturvårdsverket har beslutat om skyddsjakt på gråsäl och vikaresäl för 2018.

Det är Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten som delar ansvaret för sälförvaltningen. På Naturvårdsverkets webbplats finns information om tilldelning, hur du rapporterar fälld säl och provtagning.

Läs mer om säljakt på Naturvårdsverkets webbplats länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jakttid

Från 20 april till 31 december 2018, eller tidigare om länets kvot fylls. Västerbotten har tilldelats 35 gråsälar att fälla vid årets jakt.

För vikare är jakttiden 1 maj till 31 december 2018, eller tidigare om länets kvot fylls. Västerbotten har tilldelats 30 vikare att fälla vid årets jakt.

Jakt endast kring fiskeplatser med skada

Jakt efter de två sälarterna är tillåten endast i närheten av platser där fiske bedrivs (inom 200 meter) och där sälar orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen.

Jakträtt

Skyddsjakten får bedrivas av den som har jakträtt eller jakträttshavarens godkännande i området innanför territorialvatten-gränsen i Västerbotten. Inom det området finns skyddade områden (till exempel naturreservat) där jakten kan vara begränsad.

Område

Beträdandeförbud

Jaktförbud

SkellefteåSkötgrynnan


Hela året
HolmöarnaMalbådan

15/4 - 15/8


Nörd-Slokisögern

15/4 - 15/8


Sör-Slokisögern

15/4 - 15/8


Gräsögern - Lillklinthällorna

15/4 - 15/8


Malgrundskallen

15/4 - 15/8

KronörenLillbådan

15/4 - 15/8

Örefjärden-SnöansskärgårdenBonden

15/4 - 15/8

15/4 - 15/8

Sydvästbrotten

15/4 - 15/8

15/4 - 15/8

Tuvan

15/4 - 15/8

15/4 - 15/8

Gråskär

15/4 - 15/8


Målkläppen

15/4 - 15/8


V. Fjärdhällorna

15/4 - 15/8


Lördagshällan


15/4 - 16/6

Yttre Järnäsgrundet


15/4 - 16/6
Bjuren


Hela året
Umeälvens deltaVästerfjärden norr

1/4 - 15/8


Stora Tuvan

1/4 - 15/8


Flisbergsgrundet öster

1/4 - 15/8

 

Kontakt

Lars Dahlberg

Naturvårdsenheten

Hanna Johansson Jänkänpää

Jaktfrågor