Jakt på kronhjort

Kronhjorten har sin utbredning i södra delarna av Västerbottens län och då främst i kustområdet. Stammen ska regleras så att inte oacceptabla skador uppkommer på växande gröda och skog samt för att minska risken för trafikskador.

Jakt efter kronhjort ska i huvudsak ske inom kronhjorts-skötselområden. Inom sådana områden har markägare och jägare ett direktinflytande och ett ansvar för förvaltningen. Områdena bör sammanfalla med skötselområdena för älg.

Ansökan om registrering av kronhjortsskötselområde samt ändringar i befintligt område ska inkomma till Länsstyrelsen senast den 31 januari.

Ansökan om registrering av skötselområde kronhjortPDF

Skicka ansökan

Eller posta den till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 84 Umeå

Skötselplan

För ett kronhjortsområde ska finnas en skötselplan. Jägareförbundets mall för skötselplan hittar du här:

Skötselplan kronhjortPDF

Skicka ansökan

Eller posta den till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 84 Umeå

Jakttid

Inom kronhjortsskötselområden får jakten bedrivas under tiden den 16 augusti– den 31 januari. Under tiden den 16 augusti fram till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse hind och kalv. Till och med den 30 september ska jakten efter hind och kalv ske som smyg- eller vaktjakt. 

Anmäl alltid jaktresultat

Anmälan om jaktresultat skall för registrerat kronhjortsskötsel-område göras till Länsstyrelsen inom två veckor efter jakttidens utgång, även om inte något djur har fällts.

Jakt utanför kronhjortsskötselområden

På mark som inte registrerats som kronhjortsskötselområde får årskalv jagas under tiden den 16 augusti fram till den andra måndagen i oktober (enbart smyg- eller vaktjakt) och under tiden den 1 januari – den 31 januari.

Kontakt

Lars Dahlberg

Naturvårdsenheten

Hanna Johansson Jänkänpää

Jaktfrågor