Björnjakt

Här hittar du information om licensjakt på björn. Jägare måste hålla sig informerade om hur många björnar som är fällda och omgående rapportera in fällda eller påskjutna björnar.

Regler och tider för licensjakt 2019

Jakttider och antal djur

Jakten är tillåtet mellan 21 augusti till och med den 15 oktober eller tills jakten avlyses. Totalt får högst 21 björnar får fällas.

  • Mellan 21 augusti och 1 september får högst 11 björnar fällas . Kvoten är nådd och jakten avlyst.
  • Mellan 2 september och 15 oktober får högst 10 björnarna får fällas . 

Björn får jagas i hela länet med undantag för de områden där jakt efter björn inte är tillåten enligt andra bestämmelser.

Anmäla fälld eller påskjuten björn

Anmäl på telefon 010- 225 41 15 utan dröjsmål och senast klockan 21.00 samma dag som djuret fällts.

Påskjuten björn ska anmälas till Länsstyrelsen på telefon 010-225 41 15 snarast efter påskjutningen.

Information om hur många djur som återstår

Du ska hålla dig informerad om hur många djur som återstår att fälla. Information om antal fällda djur finns på Länsstyrelsens telefonsvarare 010- 225 41 15.

Regler för årets licensjakt

Reglerna i sin helhet hittas i beslutet:

Beslut licensjakt björn 2019PDF

Kort om reglerna:

  • Jakten får endast pågå från och med en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.
  • Jaktledaren är ansvarig för att information från myndigheterna kommer fram till jägarna och att information om jaktutfallet når myndigheterna. Jaktledarens ansvar beskrivs i Länsstyrelens beslutPDF.
  • Samtliga björnar får fällas med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder).
  • Hund får användas vid jakt. Högst två hundar som ställer eller förföljer en och samma björn får användas samtidigt. 
  • Jakten får bedrivas med hjälp av åtel enligt särskilda villkor som beskrivs i Länsstyrelens beslutPDF. Åtel ska anmälas till Länsstyrelsen.

Kontakt

Michael Schneider

Naturvårdsenheten

Linda Backlund

Naturvårdsenheten