Bäverjakt

Bäverdammar kan ställa till problem genom att till exempel översvämma vägar eller dränka produktiva skogsområden.

Under stora delar av året krävs Länsstyrelsens tillstånd att förstöra bäverdamm eller boplats.

Mellan 1 september och 30 april får Länsstyrelsen ge tillstånd att förstöras bävrars boplats eller dammbyggnad. Tillstånd lämnas bara om det är absolut nödvändigt för att förhindra allvarliga skador.

Sprängning inte tillåten

I Länsstyrelsen tillstånd att riva bäverdamm tillåts normalt inte att sprängmedel används. Sprängning i eller i närheten av ett vattendrag räknas som vattenverksamhet enligt miljöbalken. Det betyder att du inte får spränga bäverdammar utan särskillt tillstånd.

Återstoden av året (maj-augusti) får bäverdamm förstöras utan tillstånd från Länsstyrelsen. Under denna tid är inte bävern beroende av en damm på samma sätt.

För rivning av bäverns boplats (bäverhydda) krävs däremot tillstånd även under denna tid.

Läs mer på våra sidor om vattenversamhet eller kontakta våra vattenhandläggare

Allmän jakttid - skyddsjakt i undantagsfall

Den allmänna jakttiden i Västerbottens län är 1 oktober–15 maj.

Om skyddsjakt behövs under annan tid får Länsstyrelsen lämna tillstånd till det. En förutsättning är att jakten är nödvändig för att förhindra avsevärda skador.

Vid ansökan om skyddsjakt måste sökanden kunna visa att ett tillstånd behövs, till exempel av hänsyn till allmän hälsa eller säkerhet, av hänsyn till trafiksäkerheten, för att förhindra allvarlig skada på gröda, skog, fiske, vatten eller annan egendom.

En ansökan om skyddsjakt eller rivning av damm ska göras skriftligt. Den ska innehålla kontaktuppgifter, fastighetsbetckning, gärna karta samt en motviering till behovet av åtgärd. Bifoga gärna foton på damm.

Ansökan skickas till: Länsstyrelsen Naturvårdsenheten, 901 86 Umeå

Fångst med slagfälla som dödar bäver

Fångst med slagfälla är en effektiv jaktmetod och Naturvårdsverket har godkänt några typer av slagfällor för jakt efter bäver. Fällorna får endast användas av särskilt utbildade fångstmän. Länsstyrelsen utser fångstman. Behörigheten gäller enbart vid skyddsjakt som Länsstyrelsen gett tillstånd till.

Kontakt

Lars Dahlberg

Naturvårdsenheten

Hanna Johansson Jänkänpää

Jaktfrågor