Jakt och viltvård

I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. I jaktlagen anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas om det tillåts enligt jaktförordningens bilagor. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- och licensjakt.

I Sverige har fastighetsägare rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Jakt kan också utarrenderas.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa avskjutningsstatistik. Vi ansvarar för att:

  • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
  • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
  • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
  • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
  • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Jaktförordningenlänk till annan webbplats

Statens vilt – 33 § i Jaktförordningenlänk till annan webbplats

 


Ledamöter och roller i Viltförvaltningsdelegationen.


Ordinarie

Ersättare

Förtorendevald

Isak From (S)

Runar Frohm (S)

Förtorendevald

Veronica Berg (S)

Josefina Skrek (S)

Förtorendevald

Lennart Gustavsson (V)

Lilian Tegnander (L)

Förtorendevald

Elisabeth Björnsdotter-Rahm (M)

Roland Sjögren (KD)

Förtorendevald

Åke Sandström (C)


Kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt

Tommy Nilsson - Polisen

Joacim Lundqvist - Polisen

Representerar jakt- och viltvårdsintresset

K-G Abrahamsson - SJF

Solveig Larsson - JRF

Representerar naturvårdsintresset

Krister Persson - Svenska rovdjursföreningen

Stig-Olov Holm

Representerar friluftsintresset

Per-Olov Nyberg

Rune G Åkerlund

Representerar ägare och brukare av jordbruksmark

Jan Engström - LRF

Mats Ängquist

Representerar lokalt näringsliv och turism

Caroline Löfström

Christopher Storm

Representerer skogsnäringen

Lars Johansson - Holmen skog

Mikael Widerlund

Representerar yrkesfisket

Sture Tjernberg

Gunnar Hedlund

Representerar rennäringen

Torkel Stinnerbom

Lennart Stenberg

Föreslagna av Sametinget

Martina Stinnerbom

Ola Emanuelsson

Representerar naturvårdsintresset

Christian Emilsson

Ingen ännu utsedd

 

Representerar Naturturism

Ingen ännu utsedd

Ingen ännu utsedd

Kontakt

Lars Dahlberg

Jaktfrågor

Hanna Johansson Jänkänpää

Jaktfrågor

Torleif Eriksson

Småviltsjakt

Linda Backlund

Rovdjursjakt