Jakt på småvilt

I Västerbottensfjällen erbjuds jakt på både dalripa och fjällripa på ett område av cirka 1,1 miljoner hektar. Länets skogslandskap erbjuder även jakt på skogsfågel som tjäder och orre.

Tillåtelse sker med stöd av rennäringslagen och rennäringsförordningen. Hänsyn till renskötseln är därför grunden för jakten. Hänsyn till miljön och andra intressen finns också med i regelverket som närmare beskrivs i villkor för jakten där du finner mer detaljer om fjälljakten.

Regler och tillstånd för småviltjakt i fjällen på statens mark

Kontakt

Torleif Eriksson

Naturvårdsenheten