Fiskevårdsområden

Fiskevårdsområden kan bildas för att samordna fisket, förvaltningen och fiskevården. Förvaltning av fiskeområden sker genom en förening som består av samtliga ägare inom området.

Fiskevårdsområden är ett viktigt sätt att förvalta ett fiskevatten. Det finns ungefär 2 000 fiskevårdsområden (FVO) i Sverige. Varje fiskevårdsområde förvaltas av en fiskevårdsområdesförening. Föreningen består av samtliga fiskerättsägare inom ett visst område. De flesta fastigheter omfattar ganska små fiskerätter i delar av en sjö eller ett vattendrag.

Ett sätt att bedriva en bra fiskevård eller att till exempel sälja fiskekort och få intäkter, är att samarbeta med övriga fiskerättsägare.

Hur bildar jag ett fiskevårdsområde?

Fiskevårdsområden kan bildas för att samordna fisket, förvaltningen och fiskevården. Den som äger fisket (även kommuner) kan ansöka om bildande hos Länsstyrelsen.

När vi har fått in en ansökan gör vi först en fiskerättsutredning. Den utförs av en förrättningsman. Det finns även bidrag att söka för att bilda fiskevårdsområden. Bidragen ges under förutsättning att fiske tillåts för allmänheten (till exempel genom fiskekort).

De beslut som tas på fiskevårdsområdesföreningens styrelsesammanträden eller på årsstämman kan överklagas hos Länsstyrelsen.

Fiskevårdsområden i Västerbotten

Idag bedrivs fiskevård framförallt av de cirka 250 fiskevårdsområden och samfällighetsföreningar som finns i länet. De förvaltar fisket i en stor del av länets sjöar och vattendrag.

Kontakt