Björnspillningsinventering 2019

Under perioden 21 augusti till 31 oktober 2019 genomförs Västerbottens fjärde björnspillningsinventering.

Spillningsinventeringarna utgör basen för beräkningar av björnstammens storlek, utveckling och utbredning i länet. Eftersom björnen sover på vintern kan den inte inventeras genom spårning på snötäckt mark som de andra stora rovdjuren. Dessutom är det relativt lätt att känna igen björnens bärrika spillningar under hösten.

Var med och samla björnspillning

Alla som vill kan delta i insamlingen. För att delta behöver du ett kit med provrör och instruktioner som finns att hämta på utlämningsställen runt om länet. Materialet finns tillgängligt från början av augusti.

Många älg- och småviltjägare får sig också insamlingskit hemskickade och de delas också ut direkt till andra grupper.

Utlämningställen

Vi uppdaterar denna sida längre fram med lista över utlämningsställen.

Provtagningskiten skickas från Naturhistoriska riksmuseet

Om du får en avisering om ett paket från Naturhistoriska riksmuseet så är det sannolikt en låda med provrör som väntar på dig.

Tänk på att:

  • Samla inte spillning innan 21 augusti
  • Använd inte gamla provtagningskit, det står fel adress på dem
  • Följ anvisningen som följer med provröret

Hur skiljer man björnspillning från annan spillning?

Ibland kan det vara svårt att se vad som är björnspillning och inte. Viltskadecenter har tagit fram en broschyr som kan vara till hjälp.

Björnspillningsinventering - insamling till DNA-analyserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så går inventeringen till

Björnarna inventeras med hjälp av spillningsinsamling mellan 21 augusti och 31 oktober. De flesta proverna samlas av jägare som rör sig mycket i skog och mark under hösten.

Insamlade prover skickas till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. DNA-analyserna genomförs både i Stockholm och på SLU i Umeå. DNA används för att identifiera om proverna härstammar från björn, vilket kön björnen har och vilken individ det är.

Resultaten beräknas vara klara våren 2020.

Enligt Länsstyrelsens beräkningar borde det finnas omkring 350 björnar i länet, vilket också är det nuvarande målet för björnstammens storlek i Västerbotten. Tidigare har björnspillning samlats in 2004, 2009 och 2014.

Totala antalet björnar beräknas med modeller

Alla björnar som finns i länet hittas inte under en spillningsinventering. Det är inte heller nödvändigt eftersom stammens totala storlek beräknas med hjälp av statistiska modeller. Beräkningen bygger på ”fångst-återfångst-metoden"länk till annan webbplats.

Resultat från tidigare inventeringar

Tidigare inventeringar visar att det finns omkring 360 björnar i Västerbotten. Enligt beräkningarna har stammen ökat från cirka 300 djur 2004 och därefter legat stabilt på cirka 360 individer.

Hanarna är ganska jämnt fördelade i länet medan honorna främst finns längs södra länsgränsen, kring Vilhelmina och Storuman. Björnstammen verkar ha ökat i kustlandet och få björnar har konstaterats i fjällområdet. Det kan till viss del bero på att spillningsinsamlingen inte har varit heltäckande där.

Sedan 2009 verkar björnstammen ha minskat i Dorotea, Malå, Sorsele och Åsele kommuner. En ökning verkar däremot ha skett i Bjurholm, Nordmaling, Skellefteå, Storuman och Vännäs.

Antal och utbredning 2009

Mer om inventeringen

Spillningsinventeringen är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen Västerbotten, Jägareförbundet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå, Naturhistoriska riksmuseet, Naturvårdsverket och Skandinaviska björnprojektet.

Kontakt