Publiceringsdatum: 2 augusti 2019

Veckan som gått - cyanobakterier i Örnsköldsviks kommun

Cyanobakterier på stranden

Uppspolade cyanobakterier vid Skeppsmalen, Örnsköldsviks kommun

Antalet rapporter till Informationscentralen har under veckan varit få. Vi fick in en rapport om blå färg på en strand vid Skeppsmalen, Örnsköldsviks kommun. Informationscentralen bedömer att detta rör sig om cyanobakterier som spolats upp på land. Även dessa kan innehålla toxiner och man bör vara speciellt försiktig med att låta hundar vara nära stranden eftersom de kan slicka i sig algerna. Provsvar från Salusands havsbad i Örnsköldsvik visar också på cyanobakterier. Det blåsiga vädret har troligen löst upp de flesta algblomningarna. Enligt SMHI:s satellitbildsövervakning finns det inte kvar några ytansamlingar i Bottniska viken. Det kan dock förekomma lokala blomningar som inte syns på satelliterna. Om det blir varmare och lugnare kan algerna börja blomma igen. Informationscentralen råder därför allmänheten att vara försiktig.

Det blåsiga och kyligare vädret under veckan har troligen inneburit att de flesta algblomningarna har lösts upp. Det kan dock fortfarande finnas kvar alger i vattnet och om vädret blir bättre kan de börja blomma igen. Informationscentralen råder därför allmänheten att vara försiktig. Är vattnet grumligt bör man inte bada. Ett tips är att om man har vattnet upp till knäna och ändå ser sina fötter, då anses det vara lugnt och man kan bada.

Bekräftat cyanobakterier vid Salusands havsbad

Prov som togs i tisdags på algblomningen vid Salusands havsbad, Örnsköldsvik, har nu analyserats vid Umeå Marina Forskningscentrum. Provet innehöll cyanobakterierna Aphanizomenon, Dolichospermum och Nodularia. Nodularia vet man kan producera toxiner medan Aphanizomenon och Dolichospermum är potentiellt toxinproducerande. Det fanns dock inga höga koncentrationer i provet, men blir det lugnare och varmare väder kan algerna börja blomma igen.

Håll barn och husdjur borta från algerna

Informationscentralen råder allmänheten att undvika bad på platser med algblomning. Det är särskilt viktigt att inte låta barn bada då de kan få i sig algerna genom kallsupar och bli allvarligt sjuka. Husdjur bör också hållas borta från algblomningarna, då de kan få i sig större mängder alger genom att dricka vattnet eller slicka päls och tassar sedan de gått i vattnet.

Rapportera om du ser algblomningar!

Om vädret blir lugnare och varmare kan nya algblomningar uppstå. Rapportera algblomningar till kommunens miljökontor eller direkt till Informationscentralen via vår telefonsvarare på nummer 010-2254111.

Kontakt

Informationscentralen för Bottniska viken