Publiceringsdatum: 26 april 2019

Vårblomning i Bottenhavet

Vårblomning i Bottenhavet. 

Satellitbild (Sentinel-3) över Bottenhavet den 18 april 2019. Originalbild: Copernicus Sentinel Data, Brockmann Geomatics.

Vårblomningen har nu startat i Bottenhavet. Till skillnad från sommarens cyanobakterieblomningar är denna blomning efterlängtad.

När solen återkommer efter vintern börjar olika sorters växtplankton dela sig i en enorm hastighet. Mikroalgerna är mat åt hungriga djurplankton, som i sin tur är föda för fisk. När vårblomningens växtplankton så småningom dör så sjunker de till botten och blir till föda för bottenlevande djur. Vårblomningen är, med andra ord, startskottet för produktionen i havet.


Vårblomningen består till största delen av kiselalger och dinoflagellater. Den illa omtyckta sommarblomningen består av cyanobakterier.

Informationscentralen Bottniska viken

Kontakt

Informationscentralen för Bottniska viken