Betesförmedling

Söker du betesmark eller har du betesmark men saknar djur? Då kan Länsstyrelsen hjälpa till att förmedla kontakt för ett utbyte. Vi förmedlar även kontakt för mark att skörda.

Skötseln av betesmarker och slåtterängar är viktig för den biologiska mångfalden och för landskapsbilden. De har också ett kulturhistoriskt värde som går förlorat om hävden (skötseln) upphör. Även foderbrist skulle kunna minska om fler betesmarker betas och de odlade vallarna skördas till vinterfoder.

Använd vår betesförmedling

Betesförmedlingen går till så här:

 1. Du som djur- eller markägare anmäler intresse och lämnar information om djur eller marker genom Länsstyrelsen webbformulär.

  Tänk på att bara vara specifik i frågor som verkligen är viktiga för dig för att underlätta matchning.
 2. Länsstyrelsen tar kontakt med dig om det kommer in djur- respektive markägare som motsvarar dina önskemål.
 3. Djur- och markägare tar själva kontakt för att komma överens om ett samarbete.
 4. Det går bra att vända sig till betesförmedlingen igen för att få nya förslag.

Länsstyrelsen förmedlar enbart kontakt mellan intresserade djur- och markägare. Dessa ansvarar för de uppgifter som lämnats och kommer själva överens om villkor. Länsstyrelsen har inte möjlighet att hjälpa till med att skriva avtal.

Avtalet bör bland annat innehålla uppgifter om;

 • mellan vilka parter det gäller
 • vilka marker som ingår
 • hur länge avtalet gäller
 • vilken uppsägningstid som ska tillämpas samt vem som ansvarar för stängsling och eventuell röjning.
 • eventuella ersättningar/arrendekostnader, vem som har rätt att söka eventuella jordbruksstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls m.m.
 • vem som ansvarar för vattning och tillsyn och också ansvaret om djur skadas eller orsakar skador.
 • hur hårt betestrycket får vara, om det finns träd eller annat som ska skyddas,
 • mellan vilka datum marken får betas
 • djurhållaren behöver även tänka på att registrera flytten av djuren, gäller ej hästar.

Anmäl intresse för betesmark

 • Jag söker betesmark till mina djur.
Hur stor areal betesmark behöver du ungefär?
Hur stor areal betesmark behöver du ungefär?

Vilka djurslag behöver du betesmark eller grovfoder till?
Vilka djurslag behöver du betesmark eller grovfoder till?


Hur stor areal vall eller annan gräsmark att skörda behöver du ungefär?
Hur stor areal vall eller annan gräsmark att skörda behöver du ungefär?


Vilka typer av betesmarker kan du tänka dig?
Vilka typer av betesmarker kan du tänka dig?

I vilken/vilka kommuner vill du att marken ska ligga?
I vilken/vilka kommuner vill du att marken ska ligga?
Vilken sorts stängseltyper kan du tänka dig på betesmarken/markerna?
Vilken sorts stängseltyper kan du tänka dig på betesmarken/markerna?


Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning?
Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning?Anmäl intresse för att erbjuda betesmark

 • Ja, jag erbjuder betesmark.
Hur stor areal naturbetesmark kan du arrendera ut?
Hur stor areal naturbetesmark kan du arrendera ut?


Vilka djur är du intresserad av? (till exempel beroende på vilken marktyp och vilka stängsel du har)
Vilka djur är du intresserad av? (till exempel beroende på vilken marktyp och vilka stängsel du har)

Om du har vall eller annan gräsmark att arrendera ut/upplåta för skörd, hur stor areal ungefär?
Om du har vall eller annan gräsmark att arrendera ut/upplåta för skörd, hur stor areal ungefär?


I vilken/vilka kommuner erbjuder du mark?
I vilken/vilka kommuner erbjuder du mark?
Vilka typer av betesmarker kan arrenderas ut?
Vilka typer av betesmarker kan arrenderas ut?

Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning?
Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning?


Vilken sorts stängseltyper har du på betesmarken/markerna?
Vilken sorts stängseltyper har du på betesmarken/markerna?Bild på EU-flagga

Betesförmedlingen ingår i en nationell satsning för skötsel av ängs- och betesmarker. Målet är att skapa förutsättningar för och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker i områden där brist på betesdjur är en orsak till att marker riskerar att växa igen.

Projektet genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kontakt

Hanna Lindgren

Handläggare betesförmedling