Kärnenergiberedskap

Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa kan den i värsta fall medföra utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen. Här finns information om hur du får veta att något inträffat och vad du kan göra för att skydda dig.

Hur varnas allmänheten vid olyckor på kärnkraftverket?

De svenska kärnkraftverken är skyldiga att kontakta myndigheterna redan vid tidiga tecken på störningar som skulle kunna hota omgivningens säkerhet. Länsstyrelsen varnar allmänheten och meddelar vilka omedelbara skyddsåtgärder som behöver vidtas.

För de som bor nära kärnkraftverk finns tekniska lösningar för att varna både med utomhus- och inomhusvarning, för övriga sker varning genom utomhusvarning och Viktigt meddelande till allmänheten.

Vid en händelse i kärnkraftverk utomlands kommer larm att inkomma till SMHI som är nationell kontaktpunkt. Larmet vidarebefordras till Strålsäkerhetsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som i sin tur skickar vidare till regeringen, utsedda centrala myndigheter och samtliga länsstyrelser.

Skyddsåtgärder begränsar konsekvenserna

Strålsäkerhetsmyndigheten har undersökt vilka följder en eventuell svensk kärnkraftsolycka skulle kunna få om radioaktiva ämnen sprids.

Små utsläpp ger inga akuta strålskador på människor. Det kan dock få ekonomiska konsekvenser för jordbruk och begränsa jakt och fiske, detta på grund av restriktioner mot att använda vissa livsmedel som produceras inom nedfallsområdet.

Vid ett stort utsläpp ska du gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation. Det kan även bli nödvändigt att snabbt (inom ett dygn) utrymma vissa särskilt drabbade områden. Bäst skydd får du om du följer de åtgärder som länsstyrelsen rekommenderar. Dessa bygger på följande tre grundprinciper:

 • stanna så kort tid som möjligt i strålningen
 • undvika att andas in eller få i sig radioaktiva ämnen med födan
 • hålla så stort avstånd som möjligt från strålkällan.

Gör så här om larmet går

 • Gå in! Du har bättre skydd inne än ute.
 • Stäng dörrar, fönster och ventilation.
 • Lyssna på Sveriges Radio P4 och följ rekommendationer.
 • Hjälp andra. Släpp in personer som behöver skydd
  inomhus.
 • Stanna inne. Gå inte ut förrän meddelande om att faran är över har lämnats i Sveriges Radio P4.
 • Håll sällskapsdjur inne.
 • Lyssna på Sveriges Radio P4 för råd om betesdjur, svin och andra husdjur

Kontakt