Bidrag till radonsanering av småhus

Behöver du radonsanera din bostad? Du kan söka bidrag för åtgärden från den 1 juli 2018.

Radonbidrag kan sökas från och med 1 juli 2018.

Du som äger ett småhus som behöver radonsaneras kommer att kunna söka bidrag. Du kan få bidrag för 50 procent av de kostnader som anser vara rimliga för åtgärderna. Du kan få högst 25 000 kronor.

För att kunna söka bidraget behöver du både äga och permanent bo i det hus som ska radonsaneras.

Radonmätning i villor och radhus ska göras under eldningssäsongen 1 oktober–30 april. Mätperioden ska vara minst två månader, helst tre.

På Boverkets webbplats finns mer information om bidraget.

Radonbidrag på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Ansök om bidrag

Om du vill söka bidrag behöver du göra det innan du påbörjar några åtgärder för radonsanering.

Länsstyrelsen ansvarar för handläggning och beslutar om stöd.

Fyll i ansökningsblanketten som du hittar på Boverkets webbplats från 1 juli 2018. Skriv ut, skriv under och skicka in den till Länsstyrelsen.

Kontakt