Utvecklat samråd - slutrapport N2021/ 02286

Länsstyrelsen redovisar här slutrapporten för uppdraget att utveckla metoder och samverkansformer för samråd om projekt som syftar till minskad miljö och klimatpåverkan (N2021/02286). Huvudmålet med uppdraget är att ta reda på hur samrådsprocessen inför miljötillstånd kan bli effektivare för att därigenom stärka det hållbara företagandet och påskynda näringslivets klimatomställning. I uppdraget har ingått att tillsammans med användarna i systemet utforska brister och hitta möjliga lösningar som svarar på grundfrågan hur det går att effektivisera processen för miljötillstånd. Länsstyrelserna har inom ramen för uppdraget arbetat med tjänstedesign dvs ett nytt arbetssätt för innovation för att bygga och vidareutveckla tjänster som ger bästa möjliga användarupplevelse.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Näringsliv
  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=205&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss