Skogar med höga naturvärden i Västerbottens län 2018-2020

Västerbotten är ett av landets största län och tillsammans med Norrbotten det enda län som sträcker från kust till fjäll. Skog är den dominerande naturtypen. Skogen är viktig för länet och utvecklingen på många sätt, från industri och bebyggelse till näringar som renskötsel, turism och friluftsliv, bara för att nämna några. Förändringstakten inom markanvändningen har varit snabb under de senaste årtiondena. Som en följd av det har ekosystem förändrats. Många arter som tidigare varit vanliga i våra skogar har blivit hotade. Stora, sammanhängande områden med hög biologisk mångfald är numera ovanliga utanför det fjällnära området. I länets västra del och längs hela fjällkedjan finns ännu betydande delar skog kvar som är mycket lite påverkade och som nyttjats lågintensivt under lång tid.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=175&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss