Marin fjärranalys

Kunskap om värdefulla livsmiljöers areella utbredning och deras förändring över tid utgör grunden för att bedöma ett områdes naturvärden och tillstånd för den biologiska mångfalden, liksom för att kunna förvalta och följa upp våra marina ekosystem på ett effektivt sätt. Övervakning av livsmiljöers utbredning borde därför utgöra en central del av den marina miljöövervakningen, men saknas i Sverige idag. Denna rapport redovisar ett flerårigt arbete med syfte att utvärdera och förbättra en metod - marin fjärranalys - för övervakning av vegetationsklädda grunda bottnar med hjälp av flygande drönare och satelliter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=155&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss