Årsredovisning Länsstyrelsen Västerbotten 2022

Det försämrade säkerhetsläget och Rysslands anfallskrig mot Ukraina präglade verksamhetsåret 2022. Arbetet med att bygga upp det civila försvaret har intensifierats och bedrivs idag parallellt och samordnat inom ett stort antal verksamhetsområden. Länsstyrelsen leder och samordnar ett omfattande arbete med att successivt utveckla ett mer robust samhälle. I det ingår att parallellt med lägesbild, analys, och samordnande budskap, också att vidareutveckla strategiska allianser inom Norden och EU. En viktig uppgift kommande verksamhetsår blir att förbereda och anpassa verksamheterna i såväl länet som i myndigheten inför medlemskapet i NATO.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=138&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss