Uppsökande och motiverande arbete i Västerbotten

Länsstyrelserna har i regleringsbrevet för 2021 fått i uppdrag att samla in och sprida goda exempel på uppsökande och motiverande arbete för att nå utrikesfödda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden och utbildning. Länsstyrelsen har därför tagit fram en nationell exempelsamling som bland annat ska kunna användas av kommuner eller kommun i samverkan med en eller flera organisationer för insatser som beviljas ersättning enligt 37 a § förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Denna exempelsamling hittar du på Länsstyrelsernas webbplats; Startsida - Länsstyrelsernas integrationsarbete (lansstyrelsen.se).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Integration

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=109&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss