Samverkansrutiner för kommunikatörer i Västerbottens län

Samverkansrutiner för kommunikatörer i Västerbottens län har tagits fram i samverkan med kommunikatörer vid kommunerna i länet, Region Västerbotten och andra myndigheter i Västerbottens län. Dokumentet är ett stöd i kommunikationsarbetet och beskriver hur samverkan ska ske mellan kommunikatörerna i Västerbottens län före, under och efter samhällsstörningar i hela hotskalan. Samverkansrutinerna är till för aktörerna i kriskommunikationsnätverket i Västerbottens län och är ett komplement till lokala kriskommunikations- och krishanteringsplaner och även till den regionala överenskommelsen om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Krisberedskap

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=123&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss